Salgs & Handelsbetingelser

Alle priser er ekskl. 25% moms og evt. afgifter i danske kroner. Hvis andet ikke nævnes er valutaen i danske kroner. Den
angivne pris på bestillingstidspunktet er den gældende pris. Varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og
prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller prisstigning. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,
force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. TRONTVEIT ApS ejer varen 100% indtil det fulde
beløb er betalt og modtaget. Alle udgifter i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køber.


RETURNERING
Der er generelt ingen fortrydelsesret ved køb af produkter hos TRONTVEIT ApS. Hvis accept for retur, vil 20% af købsværdien
fratrækkes ved returnering. For at kunne benytte sig af returnering, skal varen returneres i samme stand, som ved overdragelse
og det skal ske iht. aftale med TRONTVEIT ApS. Produkterne skal være fri for klistermærker og andet som ikke er en del af
emballagen. Solblegede produkter eller mangelfulde produkter kan ikke returneres. Der er ingen returneringsmuligheder på
bestillingsvarer som f.eks. Sinelco, inventar, tilbudsvarer eller kampagner.


BETALING
Betaling er, hvis andet ikke er anført, netto 14 dage. Leveres varen på efterkrav, opkræves det fulde beløb + gebyr inden
varerne udleveres. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.


KURSUS / AFMELDINGSFRIST
Afmeldingsfrist / Refundering af fakturabeløb vedr. kurser afholdt af TRONTVEIT ApS., kan ske med følgende procentsatser.
30 dg. + = 100%,
14 dg. - 30 dg. = 50%,
0 dg. - 14 dg. = 0%
Udeblivelse ved gratis kurser opkræves gebyr kr. 150,-
Ved udenlands rejser har TRONTVEIT ApS. ret til at ændre lokalitet og ankomst-afgangs lufthavn og tidspunkt uden ret til
kompensation.
Ved tilmelding af udlandsrejser, refunderes hverken depositum eller kursusprisen. Med undtagelse af forsikringsdækkede
årsager.


ELEKTRONIK OG VÆRKTØJ.
På alle vores elektroniske produkter ydes der 1 års reklamationsret, hvis ikke andet er beskrevet. Ved modtagelse skal varen
testes og evt. fejl og mangler meldes indenfor 3 dage. Køber sørger for forsendelse til TRONTVEIT ApS. Ved tjek, uden
fejlfinding på produktet, vil arbejdsløn pr. påbegyndt kvarter blive opkrævet. Produktet returneres fragtfrit. Skulle varen mod
forventning gå i stykker indenfor reklamationsfristen, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted.
Reklamationsretten dækker ikke fejl, diverse skader som fugt/vand m.m., slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af
forkert betjening, ukorrekt montering, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Ved køb af sakse, skal kunde samme dag som modtagelse, teste at saksen er 100% i orden for evt. skader og meddele
TRONTVEIT ApS. om evt. fejl.


FRAGT
Alle ordrer over kr. 1000 + moms ekspederes fragtfrit i Danmark. (Er ikke gældende for distributører)
Ordre under kr. 1000 + moms, pålægges et fragtgebyr på kr. 99 + moms.


MANGLER OG REKLAMATION
Der gives 1 års garanti på fra oprindelig fakturadato, hvis ikke andet fremgår. Ombytning eller reparation medfører ikke fornyet
garanti. Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske straks efter modtagelse.
Reklamation fremsat senere end 3 dage efter modtagelse har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne
konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske
senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejlen eller mangler dog
påberåbes mere end 3 mdr. efter leveringen.


FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter som returneres til TRONTVEIT ApS. skal være forsvarligt indpakket. Varer som returneres på efterkrav eller som
sendes uden porto nægtes modtaget af TRONTVEIT ApS.


ANSVARSBEGRÆNSNING
TRONTVEIT ApS. påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse,
medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra TRONTVEIT´s side. TRONTVEIT ApS. påtager sig intet ansvar for
indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx. avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds.
TRONTVEIT ApS.´s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende
ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.


TVISTER
En eventuel tvist mellem TRONTVEIT ApS. og en erhvervsdrivende afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.


ER DU I TVIVL?
Om ovenstående betingelser, anbefaler TRONTVEIT ApS. at du kontakter os på tlf: +45 6070 7311 eller mail, info@trontveit.com

Product added to wishlist
Product added to compare.

Trontveit.dk anvender cookies på vores hjemmeside. Der anvendes de cookies der er nødvendige for at du kan logge ind og lægge varer i kurven.